Czym jest tor ruchu ?, Ciała, w tym ruchu, poruszają się z zmienną prędkością, a tory są okręgami. Przedstawiona charakterystyka dotyczy ruchu:, Samochód osobowy jedzie z prędkością 140 km/h. Jaką drogę przebędzie w czasie 40 minut ?, Poprawna kolejność wzorów na drogę, szybkość, czas (w ruchu jednostajnym, prostoliniowym) ukazuje:, Co to jest ruch ?, Kinematyka to dział fizyki zajmujący się:, Ulicą jedzie samochód. Względem samochodu jego kierowca jest :, Ulicą jedzie samochód. Względem budynków stojących przy ulicy kierowca samochodu jest :, W ruchu jednostajnym prędkość:, Ruch prostoliniowy to ruch, którego torem jest:, . W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga:, Wartość przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym obliczamy jako:, Jednostką przyspieszenia jest:, W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie:, Ruchu prostoliniowy jednostajnie przyspieszony, to ruch którego torem jest, Ruchu prostoliniowy jednostajnie przyspieszony, to taki ruch którego prędkość zwiększa się w jednostce czasu stale o tę samą wartość. Przebyta droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu mierzonego od momentu rozpoczęcia ruchu, owerzysta porusza się ruchem jednostajnym. Jeśli w pierwszej minucie przebył drogę 200 m, to w następnej minucie przebył:, Zosia z domu do kina wyjechała o godz. 16.45. Na miejsce dotarła o 17.30 przebywając trasę o długości 12 km. Średnia szybkość Zosi wynosiła:, Oblicz czas lotu samolotu, który drogę 3200 km przebywał z szybkością 800km/h, Rowerzysta ruszył z przyspieszeniem o wartości 0,5 m/s2. Zakładając ze jego ruch był jednostajnie przyspieszony, oblicz szybkość tego rowerzysty po 10 sek. ruchu:.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?