1) Usługi to sektor gospodarki, który: a) dostarcza płodów rolnych b) wytwarza różne produkty c) służy zaspokajaniu potrzeb 2) Przykładem usługi informacyjnej jest: a) usługa turystyczna b) usługa pocztowa c) handel 3) Usługą dystrybucyjną nie jest: a) handel b) turystyka c) transport 4) Działalność administracji państwowej to: a) usługa informacyjna b) usługa naprawcza c) usługa organizacyjna 5) Do komunikacji nie zaliczamy: a) handlu b) transportu c) łączności 6) Największy udział w przewozach pasażerów w Polsce ma transport: a) kolejowy b) lotniczy c) samochodowy 7) Największy udział w przewozach towarów w Polsce ma transport: a) samochodowy b) morski c) kolejowy 8) Rola transportu kolejowego w przewozach pasażerów w Polsce: a) rośnie b) maleje c) jest bez zmian 9) W Polsce koleją transportuje się głównie: a) rudy boksytów b) węgiel kamienny c) nawozy sztuczne

Copy Usługi w Polsce. Transport lądowy.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?