1) Kto stał na szczycie drabiny feudalnej? 2) Wymień kolejnych członków drabiny feudalnej, zaczynając od tych, którzy byli na samym dole? 3) Kim był senior? Jaki miał prawa i obowiązki? 4) Kim był wasal? Jakie miał prawa i obowiązki? 5) Co to było lenno? 6) Wymień stany społeczne,które ukształtowały się w społeczeństwie średniowiecznym? 7) Które ze stanów społecznych (duchowni, rycerstwo, mieszczanie, chłopi) zdobyły największe wpływy w państwie? (s. 134) 8) Wymień obowiązki średniowiecznego rycerza? 9) Opisz po kolei etapy stawania się rycerzem?  10) W jaki sposób powstawały średniowieczne miasta? 11) Co to lokacja? 12) Kim był zasadźca? 13) Kto sprawował władzę w średniowiecznym mieście? 14) Czym zajmowali się chłop? 15) Czym zajmowali się mieszczanie? 16) Jak nazywał się organ sądowniczy w średniowiecznym mieście? 17) Kto sprawował rządy na wsiach? 18) Czym zajmowali się zakonnicy? 19) Gdzie mieszkali zakonnicy? 20) Jakie zakony powstały w średniowieczu? 21) Kto należał do zakonów żebraczych? 22) Jak nazywał się zakon, którego reguła głosiła: "módl się i pracuj"?  23) Jakie style architektoniczne wytworzyły się w średniowieczu? 24) Wymień 3 cechy, którymi wyróżniał się styl romański? 25) Wymień 3 cechy, którymi wyróżniał się styl gotycki?

Społeczeństwo średniowiecza -kl.5

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?