Ze slovanských kmenů se postupně utvořila menší ____. V průběhu ____ se z jednoho knížectví na Moravě stala velká a uznávaná říše - ____. Prvním známým panovníkem byl kníže ____, který začal rozšiřovat své území. Po něm převzal vládu jeho synovec ____. Usiloval o to, aby se hlavním náboženstvím stalo ____. Roku 863 přišli na Moravu bratři ____, aby zde šířili ____. Byli velice úspěšní, protože mluvili slovanským jazykem ____. Konstantin dokonce vytvořil slovanské písmo - ____.

Velkomoravská říše

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?