1) (5³+95) ÷4= a) 55 b) 65 c) 45 d) 30 2) İki ucuda belirli bir uzunlukta olan şeye ne denir? a) Işın b) Doğru c) Doğru parçası d) Cevap bu kesin!!!! 3) İki ucuda sonsuza kadar giden şeye ne denir a) Doğru parçası b) Doğru c) Işın d) Geometrik şekil 4) Bir adamın 55 lirası vardır 44 lirayı bağaşlayıp 120 liraya çıkmış ve parasını almış ve oğluna 75 lira vermiş adamın kaç lirası kalmış? a) 57 b) 54 c) 55 d) 56 5) Bir adamın 100 lirasını 4 arkadaşına paylaşmış (kendisinede) a) 25 b) 20 c) 10 d) 30 6) (100÷5)÷4(×15)+25 a) 100 b) 50 c) 25 d) 20 7) Ayşe,Berra,Zeynep,Mert,Yusuf beş arkadaş bir parkta saklanbaç oynuyorlar Mert Zeynebi bulmaya çalışıyor Zeynep ⅘+5³ =? a) 205 b) 200 c) 100 d) 225 8) Mangala yapan şeyma etlerin ⅖ koymuş. ama ⅖ yanmış peki etlerin ne kadarını yer? a) ⅕ b) ⅗ c) ⅖ d) ⅘ 9) bir adam 4 oğluna 3 misket vermiş ve onlara 6 tane daha verip 1,5 daha hediye verip her oğlundan 10,5 almış oğullarında ne kadar misket kalmıştır a) 0 b) 1,5 c) 2 d) 1 10) Şeyza,Mert,Selami,Ceren okulda ders yaparken Cerene yardım edermisin(5-4)×(98-57)-34=? a) 7 b) 8 c) 9 d) 6

5.Sınıf Matematik (çok kolay)

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?