państwa zaborcze: Prusy, Austria, Rosja, ziemie zabrane Rzeczypospolitej: północne Mazowsze z Warszawą i zachodnie części Litwy, Małopolska z Krakowem i południowe Mazowsze, wschodnia Litwa i zachodnie ziemie białoruskie i ukraińskie,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?