1) Melyik a helyes szótagolás? repülőgép a) re-pü-lő-gép b) rep-ü-lő-gép c) re-pül-ő-gép d) rep-ül-ő-gép 2) Melyik a helyes szótagolás? kellemes a) ke-lle-mes b) kel-le-mes c) kell-e-mes d) kel-lem-es 3) Melyik a helyes szótagolás? nyílvessző a) nyíl-ves-sző b) nyíl-vessz-ő c) nyíl-ve-ssző d) nyíl-vesz-sző 4) Melyik a helyes szótagolás? palacsinta a) pal-acs-in-ta b) pal-a-csin-ta c) pa-la-csin-ta d) pa-lacs-in-ta 5) uzsonnaidő a) u-zsonna-i-dő b) u-zsonn-a-id-ő c) uzs-on-na-i-dő d) u-zson-na-i-dő

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?