Öröm jele - Ünnepségek alkalmával használtak illatos olajat., Tisztelet jele - Tiszteletreméltó vendég fejét/haját illatos olajjal kenték meg., Gyógyítás - A leprásokat is olajjal kenték meg a tisztulás szertartásában., Megszentelés - Személyeket, tárgyakat, helyeket teljesen Istennek adnak., Küldetés - Isten kiválaszt valamilyen feladatra, amihez tekintélyt és erőt is ad., Jézus felkenése - A héber "másiah" görög "khrisztosz" szavak mutatják, hogy Jézusban tökéletesen beteljesedik a Szentlélek kenetének minden jellemzője: Jézus Krisztus - Isten Felkent Szabadítója., Szentlélek ajándékának jele - A Szentlélek pedig megtanít mindenre, eszünkbe juttat mindent. Krisztus igaz követőjévé tesz minket.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?