Szövetséges Ellenőrző Bizottság  - A második világháború után a győztes hatalmak által a fegyverszünet betartására és a kormányok működésének ellenőrzésére megalakított testület., földosztás - 1945-ben a szovjet nyomásra hajtották végre, a nagybirtokrendszer teljes felszámolását eredményezte., Független Kisgazdapárt - Programja szerint a gazdák, a mezőgazdasági alkalmazottak, és városi polgárok érdekeit képviselő jobboldali magyarországi párt., Nemzeti Parasztpárt - Magyar agrárpárt volt, amelyet 1939-ben alapítottak népi írók és paraszt-politikusok., Magyar Kommunista Párt - 1944 októberében, a szovjet csapatok bevonulását követően újjáalakult párt, amely ténylegesen csak 1944. november 5-én jött létre Szegeden., 1946 augusztus 1. - A forint bevezetése, 1947. február 10. - Párizsi békeszerződés aláírása, Szociáldemokrata Párt - 1890. december 7-én alakult munkások érdekeit képviselő párt. 1948-ban egyesült a Magyar Kommunista Párttal., háborús bűnös - Olyan magánszemély vagy katona, aki emberiségellenes bűncselekményben, elsősorban népirtásban vett részt., népbíróság - Magyarországon az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben létrehozott rendkívüli bíróság, amelyek az elfogott háborús bűnösöket vonták felelősségre., 1948 - A Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete.,

Kommunista hatalomátvétel Magyaroszágon 1.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?