1) Melyik városban kellett Jónásnak prédikálnia? a) Jáfó b) Tarsis c) Ninive d) Jeruzsálem 2) Mivel mentette meg Isten Jónás életét, amikor vízbe dobták? a) Küldött egy nagy halat, ami lenyelte. b) Kiszárította a tenger, hogy ne fulladjon meg. c) Kiemelte a vízből d) Odaküldött egy hollót, aki kihúzta a vízből. 3) Milyen állatok táplálták Illést, amikor menekülnie kellett? a) sasok b) rigók c) verebek d) hollók 4) Ki fogadta be magához Illést Sarepta városában? a) maga az Úr b) egy régi barátja c) egy özvegyasszony d) a király 5) Kik között volt feszültség Ámósz korában? a) szülők és gyerekek közt b) férfiak és nők közt c) szegények és gazdagok közt d) a király és a szolgák közt 6) Mit kell szeretnünk Ámósz szavai szerint? a) a jót b) a gazdagságot c) a rosszat d) magunkat 7) Kit és mit látott Ézsaiás látomásban? a) önmagát és madarakat b) önmagát, és a népet, amint a népnek prófétál c) Istent és mennyei lényeket d) egy bálnát és óriási tüzet 8) Mit érzett Ézsaiás, a látomása után? a) bizalmat b) félelmet c) szeretetet d) szomorúságot 9) Mi volt Jeremiás kifogása a prófétasággal szemben? a) túl öreg b) túl fiatal c) felesleges az embereknek beszélni d) túl gyenge hozzá 10) Mit tört össze Jeremiás a nép szeme láttára? a) poharat b) cserépedényt c) akváriumot d) tányért 11) Miért törte össze Jeremiás a cserépedényt? a) mert a nép is fogságba fog kerülni b) mert nem kellett neki c) nem szerette a fazekast d) dühös volt 12) Mi fog történni a néppel mielőtt Isten új lehetőséget ad nekik? a) fogságba kerül, "összetörik, mint a cserépedény" b) megszeretgeti őket c) meghívja őket ebédre d) segít nekik legyőzni az ellenséget

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?