1) Faza zależna od światła zachodzi w: a) tylakoidach chloroplastu b) stromie chloroplastu c) cytozolu 2) Para zmodyfikowanych cząsteczek chlorofilu a, która - przekazuje elektrony na łańcuch przekaźników elektronów to opis: a) pierwotnych akceptorów elektronów b) centrum reakcji fotochemicznej c) anten energetycznych 3) PS I (ze względu na długość pochłanianej fali światła) to: a) P-680 b) P-720 c) P-700 4) Składnik siły asymilacyjnej, który nie powstaje w fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej a) ATP b) NADPH 5) Elektrony uzupełniające luki elektronowe w PS II pochodzą z: a) PS I b) fotolizy wody 6) Elektrony uzupełniające luki elektronowe w PS I pochodzą z: a) PS II b) fotolizy wody 7) Ostatecznym akceptorem elektronów w fazie jasnej fotosyntezy jest: a) woda b) NADP+ c) ADP d) ATP

Faza jasna fotosyntezy (rozszerzenie)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?