Üç ya da daha fazla doğru parçasının ardışık olarak uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. (DOĞRU MU YANLIŞ MI)+30, Çokgeni oluşturan doğru parçalarına çokgenin kenarı denir., İki doğru parçasının uç noktalarının çakıştığı yere kenar denir., Kenarlar arasında oluşan açılara iç açı denir., Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşe denir., Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir., Üçgenin 3 köşesi vardır., Dörtgenin 4 kenarı vardır., Altıgenin 5 iç açısı vardır., 2 adet doğru parçasından bir çokgen elde edilebilir., Üçgenin köşegeni yoktur., Kapalı her şekil çokgen belirtir..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?