1) sektor usług a) service b) sector service c) service sector 2) pracować na zmiany a) shift b) shift work c) work shifts 3) wziać dzień urlopu a) take a day off b) take a week's leave c) be a day out 4) emeryt a) pensioner b) emergency c) retirement 5) bezrobotny a) retired b) sacked c) unemployed 6) złożyć wypowiedzenie a) resign b) rework c) make one's redundant 7) zwolnić kogoś a) give up sb b) quit sb c) fire sb 8) rzucić pracę a) give up one's job b) go bankrupt c) lose one's job 9) kierownik obozu wakacyjnego a) lifeguard b) summer camp supervisor c) fruit picker 10) przewodnik a) tour guide b) travel agent c) traveller 11) płacić za tydzień pracy a) pay a week b) pay in a week c) pay per week 12) pensja początkowa a) starting salary b) reasonable pay c) sick pay 13) załączyć CV a) attach a CV b) sing a CV c) close a CV 14) list referencyjny a) letter of reference b) résumé c) personal details 15) w niepełnym wymiarze godzin a) full-time b) temporary c) part-time 16) kontroler biletów a) ticket inspector b) ticketer c) ticket man 17) farmaceuta a) chemist b) chemist's c) chemistry man

4.36 W pracy + 4.37 Urlopy + 4.38 Brak zatrudnienia + 4.39 praca dorywcza + revision

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?