1) Hz. Hatice (r.a.) ya üstün ahlakından dolayı hangi lakab verilmişti. a) KÜBRA b) TAHİRE c) HAFZA d) HANİFE 2) Hz. Muhammed’i (s.a.v.) dedesinin vefatından sonra koruyup gözeten. a) Sütannesi Halime b) Amcası Hz. Hamza c) Dedesi Vehb d) Amcası Ebu Talip 3) - Hz. Peygamberin ilk kızıdır.- İlk Müslümanlardandır.- Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır. a) Zeynep   b) Fatıma c) Ümmü Gülsüm d) Rukiye 4) Hz. Muhammed’in (s.a.v) soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? a) Fatıma b) Ümmü Gülsüm c) Rukiye d) Zeynep 5) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hz. Hatice'den olma çocuğu değildir ? a) Abdullah b) Fatıma c) Kasım d) İbrahim 6) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Peygamberimiz 4 yaşına kadar sütannesinde kalmıştır. b) 6 yaşına kadar annesinde kalmıştır. c) 25 yaşına kadar amcasıyla kalmıştır. d) 8 yaşındayken babası vefat etmiştir. 7) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir? a) 5 b) 6 c) 7 d) 4 8) Peygamberimiz Hz.Hatice ile evliliğini kaç yaşında yapmıştır ? a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 9) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin çocuklarından biri değildir ? a) Kasım b) Zeynep c) Ömer d) Rukiye 10) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir sahabiye “…Allah’tan korkun, çocuklarınız hususunda adaletli olun” (Müslim, Hibe, 13.) buyurması, onun çocuklara nasıl davranılmasını istediğini gösterir? a) Çocuklarla şakalaşılmasını b) Çocuklara hediyeler alınmasını c) Çocuklara eşit davranılmasını d) Çocukların sevilmesini 11) Peygamberimizin adının anıldığı durumlarda kendisine olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı göstermek için yaptığımız duaya ........ denir. a) salavat b) sübhaneke c) ihlas d) kevser 12) “Yiyiniz içiniz ama ...................... etmeyiniz. Bilin ki Allah .................... edenleri sevmez.”Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? a) cimrilik b) cömertlik c) bencillik d) israf

5. sınıf din kültürü 4. ünite

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?