cechy polskiej ustawy zasadniczej - konstytucja formalna, pełna, sztywna, konstytucja formalna - normy prawne zebrane w jednym akcie prawnym o szczególnej nazwie, konstytucja pełna - zasady ustrojowe, suweren, katalog praw i wolności jednostki, tryb wprowadzonych zmian , 02 04 1997 - Zgromadzenie Narodowe przyjmuje Konstytucję RP, 25 05 1997 - referendum konstytucyjne , 16 07 1997 - uroczyste podpisanie przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Konstytucji RP, konstytucja sztywna - zmiany w konstytucji wprowadzane w szczególnym trybie, preambuła - uroczysty wstęp do Konstytucji RP, akt normatywny o szczególnym charakterze - szczególna treść, szczególna forma, szczególna moc, artykuł 1 Konstytucji RP - republikańska forma rządów, artykuł 2 i 7 Konstytucji RP - demokracja, państwo prawa, sprawiedliwość społeczna, artykuł 3 Konstytucji RP - jednolitości państwa (unitarna forma państwa), artykuł 4 Konstytucji RP - zwierzchnictwa narodu (suweren), artykuł 5 Konstytucji RP - prawa i wolności jednostki , artykuł 8 Konstytucji RP - Konstytucjonalizm , artykuł 10 Konstytucji RP - podział i równowaga władz, artykuł 12 Konstytucji RP - pluralizm polityczny i społeczny , artykuł 13 Konstytucji RP - zakaz faszyzmu, nazizmu, komunizmu, wybrany w wyborach bezpośrednich przez elektorat - Sejm i Senat RP, Sejm i Senat RP obradujące razem - Zgromadzenie Narodowe, osoba wybrana jako m.in. strażnik konstytucji przez elektorat - Prezydent RP, Prezydent RP powołuje... - premier RP , artykuł 15 Konstytucji RP - decentralizacja władzy publicznej , pełni funkcję marszałka Sejmu , pełni funkcję marszałka Senatu , artykuły 16-17 Konstytucji RP - samorządność, artykuł 20 Konstytucji RP - społeczna gospodarka rynkowa, wprowadzony na mocy rozporządzenia Prezydenta RP za zgodą sejmu RP na czas nieoznaczony - stan wojenny , wprowadzony rozporządzeniem prezydenta RP na czas nie dłuższy niż 90 dni - stan wyjątkowy, wprowadzany rozporządzeniem Rady Ministrów na czas nie dłuższy niż 30 dni - stan klęski żywiołowej ,

Konstytucja RP (rozszerzenie)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?