Jak se jmenuje dědičné onemocnění, které se projevuje chorobnou krvácivostí., Jak se jinak nazývá nemoc chudokrevnost., Jak se nazývá rakovinné onemocnění krve, jež se projevuje nadprodukcí nefunkčních bílých krvinek?, Jak se nazývají žíly, které mají zeslabené a nepravidelně vakovitě rozšířené stěny, jež se mohou někdy ucpat., Co může nastat při uzavření mozkové cévy?, Co může nastat při úplném uzavření věnčité cévy?, Jak se nazývá onemocnění spojené s porušení srdečních tepen ukládáním tuků?, Jaká léčba se používá při leukémii?, Jak se nazývá vazivové pouzdro v němž je uloženo srdce?, Jak se jmenují tepny, jež vyživují srdce?, Jaká je klidová tepová frekvence?, Co slyšíme, když se uzavřou chlopně v srdci?, Z jakých částí se skládá srdce?, Jak se nazývají chlopně, které najdeme na začátku aorty a plicnice?, Jak se nazývá chlopeň mezi pravou síní a komorou?, Jak se nazývá chlopeň mezi levou síní a komorou?, Vyjmenuj česky i latinsky krevní buňky., Jakou funkci mají trombocyty?, Jakou funkci mají leukocyty?, Jakou funkci mají erytrocyty?, Napiš název 3 tělních tekutin, které se vyskytují v buňkách i mimo ně., Jaké má složení krev?, Která krevní skupina je univerzální a může dát krev všem?, Krev je neprůhledná červená tekutina. Kolik litrů ji je v těle?, Řekni 3 funkce mízní soustavy?, Co tvoří mízní soustavu?, Řekni 3 nemoci mízní soustavy., Které orgány patří k mízní soustavě?, Co může signalizovat zvětšení mízních uzlin?, Poznej orgán- je velký 12 – 20 cm, je zásobárnou červených krvinek, místem vzniku i zániku bílých krvinek, člověk bez něj může žít., Jak se nazývá schopnost organismu odolávat napadení a působení cizorodých látek?, Jaké 2 typy imunity rozeznáváme?, Jaký je krevní oběh člověka, z kolika okruhů se skládá?, K čemu se užívá fonendoskop?, Jak se nazývají cévy, ve kterých teče okysličená krev?, K čemu se užívá tonometr?, Jak se nazývají cévy, ve kterých teče odkysličená krev?, Jak se nazývá krevní oběh, kdy z levé komory je okysličená krev odváděna aortou do celého těla a vrací zpět horní a dolní dutou žilou do pravé síně., Jak se řekne latinsky srdeční stah a jak ochabnutí?, Jak se nazývá krevní oběh, kdy z pravé komory odvádí odkysličenou krev plicnice do plic, v nichž se znovu okysličí a vrací se zpět do levé síně..

Opakování cévní a mízní soustavy

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?