Faszyzm włoski: , duce, antykomunistyczne hasła, marsz na Rzym, współpraca z kościołem - traktaty laterańskie, czarne koszule, 1922, fasci, Nazizm niemiecki: , fuhrer, antysemickie hasła, pucz monachijski, krytyka chrześcijaństwa, noc kryształowa, 1933, gestapo,

Porównanie faszyzmu z nazizmem

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?