Jeziora - Powstają w zagłębieniach terenu, których dno nie przepuszcza wody., Bagna - Obszary na których wierzchnia warstwa ziemi jest stale nasycona wodą., Stawy - Sztuczne zbiorniki wodne, w których najczęściej hoduje się ryby., Rzeki - Wody płynące po powierzchni Ziemi w podłużnych zagłębieniach terenu., Strumienie - Niewielkie cieki wodne, które płyną po słabo nachylonym terenie, na przykład na równinie, dlatego woda w nich płynie wolno., Potoki - Niewielkie cieki wodne, płynące po znacznie nachylonym terenie, na przykład w górach.,

Wody słodkie i wody słone

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?