prin simboluri - Aprecierea numerică face parte din aprecierea ..., aprecierea verbală - cuprinde o gamă variată de exprimări valorice, notarea școlară - reprezintă forma cea mai concretă de apreciere și consemnare în documente a rezultatelor școlare, nota - poate avea rol terpeutic, Franța - sala de notare cuprinde 20 de valori în..., notarea literală - este folosită mai ales în tările anglo-saxone, Rusia și Polonia - scala de notare cuprinde 5 valori în , notarea subiectivă - este notarea aplicabilă de regulă în cadrul probelor care cer elevilor interpretarea personală a conținuturilor tratate, metoda impresiei generale - este considerată calea celei mai mari subiectivități a notării, metoda scărilor de specimene - se concretizează în identificarea unor modele (specimene) de lucrări, metoda analitică - cuprinde 17 factori, ordonați în 4 grupe, metoda determinării frecvențelor - e considerată de G. De Landsheere mai mult de natură obiectivă decât subiectivă,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?