1) Które czasowniki są w czasie przeszłym? a) pisała b) usiądę c) robić d) pojechał 2) Które czasowniki są w czasie teraźniejszym? a) jadę b) mam c) grałam d) będę siedziała 3) Które czasowniki są w czasie przyszłym? a) klepię b) będzie pisać c) poczytamy d) usiadłam 4) Które czasowniki są bezokolicznikami? a) mieć b) jeść c) czytam d) śpimy 5) Które czasowniki są w rodzaju męskim? a) będę szedł b) poszłyśmy c) miało d) pomógł 6) Które czasowniki są w rodzaju żeńskim? a) miał b) pojechała c) będzie jadła d) zasnęło 7) Które czasowniki są w rodzaju nijakim? a) popiło b) kupiliśmy c) zobaczyłam d) będzie spało 8) Które czasowniki są w rodzaju męskoosobowym? a) poszedł b) jechaliśmy c) będą jedli d) zjadłaś 9) Które czasowniki są w rodzaju niemęskoosobowym? a) byliśmy b) robiłyście c) będziecie śpiewały d) spało 10) Które czasowniki są w pierwszej osobie liczby pojedynczej? a) mam b) zjem c) poszedł d) skończyłaś 11) Które czasowniki są w drugiej osobie liczby pojedynczej? a) pojechała b) usiadłeś c) gramy d) tańczysz 12) Które czasowniki są w 3 osobie liczby pojedynczej? a) są b) jest c) spała d) idziemy 13) Które czasowniki są w pierwszej osobie liczby mnogiej? a) gotujemy b) grałam c) uczycie d) będziemy tańczyły 14) Które czasowniki są w drugiej osobie liczby mnogiej? a) zjesz b) będę miała c) zobaczycie d) odkryliście 15) Które czasowniki mają trzecią osobą liczby mnogiej? a) poszły b) chodzisz c) stukamy d) robią 16) Które czasowniki są w liczbie pojedynczej? a) otwierasz b) zamknęli c) gotują d) gram 17) Które czasowniki są w liczbie mnogiej? a) chodzą b) ubieram się c) uśmiechamy się d) śpisz 18) Które z podanych słów to czasowniki? a) kołysać b) kołysanka c) senny d) przytuliłam

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?