Ce este pronumele?, Persoana a III-a indică..., Pronumele personal are forme diferite de gen numai pentru persoana..., Formele neaccentuate ale pronumelui personal se mai numesc şi..., Pronumele personal de politeţe are forme doar pentru persoanele..., "dânsul", "dânsa", "dânşii", "dânsele" sunt pronume..., Pronumele reflexiv arată identitatea dintre..., Pronumele reflexiv are forme doar pentru cazurile..., Pronumele reflexiv are forme proprii doar pentru persoana..., Pentru persoana I și a II-a a pronumelui reflexiv, se folosesc formele neaccentuate ale..., Cum diferențiez formele neaccentuate ale pronumelui personal de persoana I și a II-a de cele ale pronumelui reflexiv?, Ce categorii gramaticale are pronumele personal?, "Excelența Voastră", "Maiestatea Voastră", "Sanctitatea Voastră" sunt....

Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. Pronumele reflexiv

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?