banjir - Banyu kali kang munggah, bisa nyebabake bencana ...., wetan - Srengenge iku metu saka arah ...., banyu - Iwak mbutuhake .... suapaya bisa urip., njaluk sepuro - Sepurane mas, maeng aku teko telat. Ukara iku kalebu ukara ...., nyiduk banyu - Cibuk / gayung iku gunane kanggo ...., kabeh warga kelas - Ngramut taman kelas iku kawajibane ..., dielengke - Yen ana bocah kang ngrusak taman kudu ...., disirami - Supaya urip subur kembang iku kudu .... banyu saben dinane, gundul - Gunung kang ... iku bisa nyebabake lemah longsor, es batu - Banyu yen dilebokake kulkas bisa dadi ..., panas - Srengenge kuwi rasane ..., langit - Srengenge kuwi rasane ...., Sepurane aku ora bisa melu mancing - Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara njaluk sepura yaiku ...., Bapak mrisani ringgit wacucal - Bapak - wacucal - mrisani - ringgit. Ukara sing bener yaiku ...., ing pasar Ibu mundhut lombok - Ibu - lombok - ing - mundhut - pasar. Ukara sing bener yaiku ....,

Bahasa Jawa Kelas 2 SDN Gadel II/577

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?