Bukas, ____ ay pupunta pa sa bukid si Tatay. Sa palengke ____ bumili ang kanyang mga suki. ____ ubos ang kanyang tindang gulay kaya ____ siyang nakauwi.

KARAGDAGANG GAWAIN: Gamitin ang pang-abay na nasa loob ng kahon upang mabuo ang pangungusap.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?