1) Глаголите назовават? a) действия на предмети или лица b) признаци на предмети или лица c) предмети или лица 2) Глаголите се откриват с въпроса: a) Какво прави? b) Какво е това? c) Какъв? Каква? Какво? Какви 3) Глаголите имат: a) число b) род c) род и число 4) В изречението МИЕМЕ РАЦЕТЕ СИ. има допуснати: a) 1 грешка b) 2 грешки c) 3 грешки 5) На кой ред глаголите имат правописни грешки? a) говорим, танцуваме, спортуваме b) смееме се, мислиме, четеме c) не мога, не искам, не внимаваме 6) В кое изречение НЯМА правописна грешка? a) Ще дойдът птиците, ще дойдът. b) Грешът ли при писане на глаголите ученици? c) Мислим, че ще се справим. 7) На кой ред са написани глаголи само в ед. ч.? a) четем, играя, скачам b) уча, рисувам, танцувам c) веселя се, даваме, пиша

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?