nádobí: talíř, lžíce, mísa, hrnec, nábytek: stůl, židle, lavice, skříň, výtvarné pomůcky: lepidlo, štětec, barvy, rozmasky, jídlo: svíčková, polévka, maso, knedlík, předměty ve škole: český jazyk, matematika, zeměpis, chemie, sladkosti: dort, zmrzlina, bonbon, karamelka, oblečení: boty, kabát, mikina, tepláky, slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce,

Nadřazená x podřazená slova

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?