สมบัติที่ 1 - loga 1=0, สมบัติที่ 2 - loga a=1, สมบัติที่ 3 - loga MN = loga M + loga N, สมบัติที่ 5 - log aMn = nlogaM, สมบัติที่ 4 - log a (M/N) = loga M - loga N, สมบัติที่ 6 - loganM = 1/n logaM, สมบัติที่ 7 - alogaM = M, สมบัติที่ 8 - logaM = 1/log M a ; M ǂ 1,

เกมสมบัติลอการิทึม ♥︎

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?