MATA - Nagbibigay ng direksyon: kaliwa, kanan, likod, diretso., TAINGA - Nakakarinig ng mga balita, tunog at busina ng sasakyan at mga ingay sa paligid, ito man ay malakas, mahina o pabulong., ILONG - Nakalalanghap ng iba’t ibang amoy kagaya ng mabango, mabaho o masangsang., BALAT - Nakadarama ng init at lamig na kailangan ng ating katawan., DILA - Gamit upang malasahan ang mga pagkain at inumin na dumaraan sa ating bibig. Ito man ay matamis, maalat, maasim, mapait o kaya ay matabang. ,

Theme

Options

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?