1) LOMPATAN PIKE a) fleksi pinggul dengan kaki diluruskan b) fleksi lutut dan rapatkan ke dada c) kaki dikangkangkan d) buat putaran 90° mengikut arah jam atau lawan jam e) buat putaran 180° mengikut arah jam atau lawan jam f) buat putaran 360° mengikut arah jam atau lawan jam 2) LOMPATAN TUCK a) fleksi pinggul dengan kaki diluruskan b) fleksi lutut dan rapatkan ke dada c) kaki dikangkangkan d) buat putaran 90° mengikut arah jam atau lawan jam e) buat putaran 180° mengikut arah jam atau lawan jam f) buat putaran 360° mengikut arah jam atau lawan jam 3) LOMPATAN STRADDLE a) fleksi pinggul dengan kaki diluruskan b) Fleksi lutut dan rapatkan ke dada c) kaki dikangkangkan d) buat putaran 90° mengikut arah jam atau lawan jam e) buat putaran 180° mengikut arah jam atau lawan jam f) buat putaran 360° mengikut arah jam atau lawan jam 4) PUTARAN 90° a) fleksi pinggul dengan kaki diluruskan b) Fleksi lutut dan rapatkan ke dada c) kaki dikangkangkan d) buat putaran 90° mengikut arah jam atau lawan jam e) buat putaran 180° mengikut arah jam atau lawan jam f) buat putaran 360° mengikut arah jam atau lawan jam 5) PUTARAN 180° a) buat putaran 180° mengikut arah jam atau lawan jam b) buat putaran 360° mengikut arah jam atau lawan jam c) Fleksi lutut dan rapatkan ke dada d) buat putaran 90° mengikut arah jam atau lawan jam e) kaki dikangkangkan f) fleksi pinggul dengan kaki diluruskan 6) PUTARAN 360° a) buat putaran 180° mengikut arah jam atau lawan jam b) buat putaran 360° mengikut arah jam atau lawan jam c) Fleksi lutut dan rapatkan ke dada d) buat putaran 90° mengikut arah jam atau lawan jam e) kaki dikangkangkan f) fleksi pinggul dengan kaki diluruskan 7) ANTARA BERIKUT YANG MANAKAH BERKAITAN DENGAN JENIS BENTUK BADAN SEMASA MELAKUKAN LAYANGAN DI ATAS TRAMPOLIN a) LOMPATAN TUCK b) LOMPATAN PIKE c) SEAT-DROP d) FRONT-DROP e) LOMPATAN STRADDLE f) KNESS-DROP

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?