OSOBNÍ: se, já, my, oni, PŘIVLASTŇOVACÍ: svůj, její, náš, tvůj, UKAZOVACÍ: tento, takový, onen, sám, TÁZACÍ: kdo?, jaký?, čí?, co?, VZTAŽNÁ: jaký, jenž, který, co, NEURČITÁ: nějaký, málokdo, kdosi, každý, ZÁPORNÁ: nic, nikdo, žádný, ničí,

Druhy zájmen - procvičení na test 7.4.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?