1) ,,После кише” a) Стеван Раичковић b) Матија Бећковић c) Милан Ракић 2) ,,Прича о Светом Сави” a) Стеван Раичковић b) Матија Бећковић c) Милан Ракић 3) ,,Божур” a) Стеван Раичковић b) Матија Бећковић c) Милан Ракић 4) Чудотворни прстен a) Свети Сава b) народна бајка c) Михајло Пупин 5) ,,Од пашњака до научењака" a) Свети Сава b) народна бајка c) Михајло Пупин 6) ,,Од пашњака до научењака" a) Свети Сава b) народна бајка c) Михајло Пупин 7) ,,Житије Светог Симеона" a) Михајло Пупин b) Свети Сава c) народна бајка 8) Јелица госпођа a) Смрт војводе Пријезде b) Болани Дојчин c) Диоба Јакшића 9) Анђелија (љуба Дмитрова) a) Смрт војводе Пријезде b) Болани Дојчин c) Диоба Јакшића 10) Врани коњ и сиви соко - епски атрибути у песми: a) Смрт војводе Пријезде b) Диоба Јакшића c) Болани Дојчин 11) Ждрал и сабља навалија - епски атрибути у песми: a) Смрт војводе Пријезде b) Диоба Јакшића c) Болани Дојчин 12) Сабља аламанка и доро - епски атрибути у песми: a) Смрт војводе Пријезде b) Диоба Јакшића c) Болани Дојчин 13) Повежи песму и град који се у њој помиње. ,,Смрт војводе Пријезде a) Биоград b) Сталаћ c) Солун 14) Повежи песму и град који се у њој помиње. ,,Диоба Јакшића" a) Биоград b) Сталаћ c) Солун 15) Повежи песму и град који се у њој помиње. ,,Болани Дојчин" a) Биоград b) Сталаћ c) Солун

7. разред, књижевност, март

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?