1) Šta je kretanje? 2) Šta je mirovanje? 3) Šta je putanja? 4) Prema izgledu putanje kretanje može biti? 5) Objasni razliku između pravca i smera kretanja na primeru kretanja lifta. 6) Od čega zavisi dužina pređenog puta? 7) U kojoj sredini se tela najbrže kreću? 8) Šta je klatno? 9) Šta je periodično kretanje? 10) Da li će se brže kretati kraće ili duže klatno? 11) Kako nastaje senka? 12) Od čega zavisi da li će se neko telo kotrljati ili klizati? 13) Od čega zavisi oblik, a od čega veličina senke? 14) Kada je je senka najkraća? 15) U koju vrstu kretanja spada zvuk? 16) Kako nastaje zvuk? 17) Da li se zvuk brže prostiri kroz vazduh ili vodu? 18) Objasni kako visina vazdušnog stuba utiče na visinu zvuka. 19) Objasni zašto je važno da poznajemo svojstva materijala. 20) Navedi svojstva materijala - drvo 21) Navedi svojstva materijala - plastika 22) Navedi svojstva materijala - staklo 23) Navedi svojstva materijala - guma 24) Navedi svojstva materijala - metal 25) Navedi svojstva materijala - tkanina 26) Zašto sva tela padaju na zemlju? 27) Navedi svojstva materijala - kamen 28) Navedi svojstva materijala - koža 29) Koja naelektrisanja postoje? 30) kako se elektricitet ispoljava u prirodi? 31) Da li je veća brzina svetlosti ili brzina zvuka?Navedi primer. 32) Navedi delove strujnog kola? 33) Šta su električni provodnici? 34) Šta su električni izolatori? 35) Koji materijali mogu da se koriste kao električni provodnici? 36) Koji materijali mogu da se koriste kao električni izolatori? 37) Koja je uloga prekidača u strujnom kolu? 38) Obrazloži zašto se bakarne žice oblažu električnim izolatorima? 39) Šta je magnet? 40) Šta se nalazi oko svakog magneta? 41) Gde je najjače delovanje nekog magneta? 42) Objasni uzajamno delovanje magneta? 43) Kako možemo smanjiti dejstvo magneta? 44) Kako se dele materiji prema svetlosnoj propustljivosti? 45) Koji materijali propuštaju, a koji ne propušatju svetlost? 46) Zašto je bolje obući više tanjih majica nego jedan debeli džemper? 47) Koji materijali dobro provode toplotu? 48) Koji se materijal kosristi za toplotnu izolaciju zgrada? 49) Kako se toplota prostire kroz metalnu žicu? 50) Zašto su ručke na metalnim šerpama naprvljene od plastike ili nekog drugog materijala?

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?