Rozlišovanie hlások R-L na začiatku slov.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?