1) W którym cyklu larwa nie jest w ogóle podobna do dorosłego osobnika? a) Zupełne b) Niezupełne c) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 2) Jak rozmnażają się stawonogi? a) poprzez podział b) pączkowanie c) dzieworództwo d) rozdzielnopłciowość 3) Do czego służy pokładełko? a) pobierania pokarmu b) wydalania c) składania jaj d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 4) Jak dzielimy stawonogi? a) Owady, pajęczaki, parzydełkowce b) parzydełkowce, skorupiaki, owady c) pierścienice, pajęczaki, skorupiaki d) owady, pajęczaki, stawonogi 5) Którego aparatu gębowego nie posiadają stawonogi? a) gryzącego b) ssącego c) gryząco - liżącego d) kłująco-liżącego 6) Ile par odnóży krocznych mają pajęczaki? a) 3 b) 8 c) 4 d) 2 7) Ile par odnóży krocznych mają owady? a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 8) Ile par odnóży krocznych mają skorupiaki? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 9) Budowa pajęczaków to: a) Głowa, tułów, odwłok b) głowotułów odwłok 10) Rozwój niezupełny przechodzą: a) motyle b) chrząszcze c) ważki d) modliszki

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?