1) Gdzie powstał teatr? a) w Grecji b) w Rzymie c) w Egipcie 2) Jak nazywa się budowla na zdjęciu? a) Agora b) Koloseum c) Amfiteatr 3) Teatr Narodowy otwarto w a) 1421 r b) 1779 r c) 1902 r 4) ,,Odprawę posłów greckich" napisał: a) Jan Kochanowski b) Sławomir Mrożek c) Miron Białoszewski 5) Za ,, ojca teatru polskiego" uznaje się: a) Adolf Dymsza b) Wojciech Bogusławski c) Stanisław Mikulski 6) Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzimy: a) 17 kwietnia b) 27 marca c) 13 maja 7) W którym wieku zaczęto stosować efekty specjalne w teatrze? a) Koniec XIX wieku b) Koniec XX wieku c) Koniec XVIII wieku 8) Pierwszy stały teatr w Polsce znajduje się w a) w Warszawie b) w Gdańsku  c) w Poznaniu 9) Czy wiecie, że w Polsce istnieje teatr w szafie? Jest to co prawda całkiem duża szafa. Gdzie się znajduje a) w Toruniu b) w Szczecinie c) w Katowice  10) Jest ogólny zakaz pokrywania dachów teatrów słomą. Dlaczego? a) Był pożar  b) Wymogi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?