Prema Vidovdanskom ustavu, kralj je s Narodnom skupštinom dijelio ____, a imao je i ____. Ustav je jamčio ____ slobodu, slobodu tiska i ____ koja su se često ____. Uvođenjem ____ 1929. godine građanska prava ____ i pojačavaju se ____ političkih protivnika. Pravo glasa na izborima imali su svi muškarci stariji od ____ godine, a ____ nisu imale pravo glasa. Često su izbori bili ____, a primjenjivale su se i ____ metode. Stanovništvo je uglavnom živjelo na ____ u ____ uvjetima što je pogodovalo stalnom širenju ____. U ____ pripadnici bogatoga građanskog sloja žive ____. Većina stanovništva je i dalje ____.

Društveni razvoj Hrvatske u sklopu prve Jugoslavije.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?