Neustonul: bacterii, alge, protozoare, Planctonul: alge albastre-verzi, diatomee, rotiferi, copepode, Nectonul: somn, crap, scobar,

Particularitățile biocenozelor

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?