Meong - meong alih ja ____ Bikule oranga ____ Juru pencar geginane ____ Ane encen di beten ene tusing madan sekar rare ____ Natad meng ngadut meong. Ento gendingan nae majudul ____ Serok gunane anggon ____ Komoceng malakar aji ____ Ane dadi orahang beru ____ Sampat ane malakar aji duk anggo nyampat di ____ Ngabasin padang di natahe patutne nganggo ____

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?