patriarchat - dominująca rola ojca w rodzinie, matriarchat - dominacja kobiety w rodzinie, partnerstwo - sprawiedliwy podział obowiązków rodzicielskich i małżeńskich, przyrost naturalny - różnica między liczbą a liczbą zgonów, macierzyństwo - bycie matką, dobra materialne - majątek i przedmioty materialne gromadzone przez człowieka,

Matriarchat, patriarchat 2, Z polskim w świat, str. 75

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?