Create better lessons quicker
1) Važno je da se na internetu ponaša a) ružno b) pristojno c) bezobrano 2) Na internetu je sigurnije objavljivati a) svoje osobne slike i podatke b) ime i prezime c) nadimak 3) Dobro je razgovarati sa nepoznatim osobama preko interneta? a) DA b) NE 4) Ne koristite isključivo velika slova kao način razgovora a) DA b) NE 5) Predstavljanje tuđim imenom je dopušteno a) DA b) NE 6) Stavljanje informacija na javno korištenje putem postojećih mrežnih usluga bez suglasnosti vlasnika informacija je dopušteno a) DA b) NE

PRAVILA PONAŠANJA NA INTERNETU

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c