Create better lessons quicker
Keopsova piramida - najstarija i najveća piramida u Gizi, te najstarije svjetsko čudo, Semiramidini viseći vrtovi - smatrani su za jedno od sedam svjetskih čuda, i navodno ih je oko 600. pr. Kr. dao sagraditi Nabukodonosor II., Zeusov kip u Olimpiji -  bio je napravljen od slonovače i zlata. Napravio ga je poznati kipar Fidija, Artemidin hram u Efezu -  jedno od sedam svjetskih čuda iz vremena antike; Jonski hram nedaleko od Izmira u današnjoj Turskoj. jedno od sedam svjetskih čuda iz vremena antike; Jonski hram nedaleko od Izmira u današnjoj Turskoj, Mauzolej u Halikarnasu  - starovjekovnagrobnica poznata kao jedno od sedam svjetskih čuda, Kolos s otoka Roda - skulptura sunčanog boga Helija sačinjen u bronci, Aleksandrijski svjetionik - Svjetionik u Aleksandriji sagrađen je oko 300. do 280. pr. Kr., a projektirao ga je grčki arhitekt Sostrat iz Knida., Kineski zid - predstavlja skupinu obrambenih zidova s tornjevima, u sjevernoj Kini, Koloseum u Rimu - amfiteatar u Rimu, Taj Mahal - arhitektonski spomenik u Agri, gradu u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh koji je izgradio mogulski vladar Džahan-šah kao spomen za svoju rano preminulu ženu Perzijanku Mumtaz Mahal, Machu Picchu - sveti grad Inka, Kip Krista Iskupitelja -  kip koji prikazuje Isusa Krista na brdu Corcovado u Rio de Janeiru, Brazil, Petra - napušteni grad na području današnjeg Jordana, a u vrijeme antike je bio glavni grad Nabatejaca, Chichen Itza - veliki pretkolumbovski gradMaya, koji je od 10. do 15. stoljeća bio glavni grad plemena Itzá na Yucatanu,

Sedam svjetskih čuda i sedam novih svjetskih čuda

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c