Create better lessons quicker
Keopsova piramida - najstarija i najveća piramida u Gizi, te najstarije svjetsko čudo, Semiramidini viseći vrtovi - smatrani su za jedno od sedam svjetskih čuda, i navodno ih je oko 600. pr. Kr. dao sagraditi Nabukodonosor II., Zeusov kip u Olimpiji -  bio je napravljen od slonovače i zlata. Napravio ga je poznati kipar Fidija, Artemidin hram u Efezu -  jedno od sedam svjetskih čuda iz vremena antike; Jonski hram nedaleko od Izmira u današnjoj Turskoj. jedno od sedam svjetskih čuda iz vremena antike; Jonski hram nedaleko od Izmira u današnjoj Turskoj, Mauzolej u Halikarnasu  - starovjekovnagrobnica poznata kao jedno od sedam svjetskih čuda, Kolos s otoka Roda - skulptura sunčanog boga Helija sačinjen u bronci, Aleksandrijski svjetionik - Svjetionik u Aleksandriji sagrađen je oko 300. do 280. pr. Kr., a projektirao ga je grčki arhitekt Sostrat iz Knida., Kineski zid - predstavlja skupinu obrambenih zidova s tornjevima, u sjevernoj Kini, Koloseum u Rimu - amfiteatar u Rimu, Taj Mahal - arhitektonski spomenik u Agri, gradu u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh koji je izgradio mogulski vladar Džahan-šah kao spomen za svoju rano preminulu ženu Perzijanku Mumtaz Mahal, Machu Picchu - sveti grad Inka, Kip Krista Iskupitelja -  kip koji prikazuje Isusa Krista na brdu Corcovado u Rio de Janeiru, Brazil, Petra - napušteni grad na području današnjeg Jordana, a u vrijeme antike je bio glavni grad Nabatejaca, Chichen Itza - veliki pretkolumbovski gradMaya, koji je od 10. do 15. stoljeća bio glavni grad plemena Itzá na Yucatanu,

Sedam svjetskih čuda i sedam novih svjetskih čuda

by Rampaduma

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives