1) W skład układu nerwowego wchodzi: a) Układ ośrodkowy i obwodowy b) Tylko układ ośrodkowy c) Tylko układ obwodowy 2) Mózgowie: a) Przewodzi impulsy b) Kontroluje i reguluje prace wszystkich narządów c) Zwiększa szybkość przewodzenia impulsów 3) W skład układu nerwowego wchodzi : a) Układ somatyczny i autonomiczny b) Tylko układ obwodowy c) Tylko układ somatyczny 4) Na jakie części dzieli się układ autonomiczny? a) Współczulną i przywspółczulną b) Ośrodkową i obwodową 5) Umożliwia operowanie liczbami i zadaniami, odpowiada za logiczne myślenie: a) Prawa półkula mózgu b) Lewa półkula mózgu c) Istota szara 6) W jakim płacie znajduje się ośrodek wzroku ? a) Ciemieniowym b) Czołowym c) Skroniowym d) Potylicznym 7) To zaburzenie psychiczne, które upośledza funkcjonowanie danej osoby w społeczeństwie: a) Schizofrenia b) Depresja c) Choroba Parkinsona 8) Neuron składa się m. in. z : a) Mózgowia b) Dendrytów c) Pień mózgu 9) Ile występuje aksonów w jednej komórce nerwowej ? a) 5 b) 3 c) 1 10) Co dzieli mózg na dwie półkule? a) Szczelina podłużna b) Tkanka łączna c) Tkanka nabłonkowa

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?