1) Гусенице губара су веома штетне за шуме. a) Тачно b) Нетачно 2) Шумари, ловочувари, ловци и горани брину о шумама. a) Тачно b) Нетачно 3) У мешовитим шумама расте само листопадно дрвеће. a) Тачно b) Нетачно 4) У пределима где су зиме јаке и снежне, људи праве куће са равним крововима. a) Тачно b) Нетачно 5) Човек користи за исхрану јестиве гљиве и месо дивљачи. a) Тачно b) Нетачно 6) Јелен, трава и вук чине један ланац исхране. a) Тачно b) Нетачно 7) Глиста и кртица се не крију у земљи. a) Тачно b) Нетачно 8) У листопадним шумама расту: бор, јела, оморика, смрча. a) Тачно b) Нетачно 9) Шуме могу бити само листопадне и мешовите. a) Тачно b) Нетачно 10) Сове, детлићи и веверице не живе високо у крошњама дрвећа. a) Тачно b) Нетачно 11) Шумари, ловочувари, ловци и горани не брину о шумама. a) Тачно b) Нетачно 12) У пределима гдe су зиме јаке и снежне, људи праве куће са стрмим крововима. a) Тачно b) Нетачно 13) Сове, детлићи и веверице живе високо у крошњама дрвећа. a) Тачно b) Нетачно 14) Мање птице и инсекти живе у жбуновима и међу ниским биљкама. a) Тачно b) Нетачно 15) Мање птице и инсекти не живе у жбуновима и међу ниским биљкама. a) Тачно b) Нетачно 16) Шуме нас не штите од буке и ветра. a) Тачно b) Нетачно 17) Светски дан шума обележава се сваке године 21. марта. a) Тачно b) Нетачно 18) Највише шума има у равничарским пределима наше земље. a) Тачно b) Нетачно 19) Шума је природна водена животна заједница у којој живе различите врсте дрвенастих и зељастих биљака и многе животиње. a) Тачно b) Нетачно 20) Шума је природна копнена животна заједница у којој живе различите врсте дрвенастих и зељастих биљака и многе животиње. a) Тачно b) Нетачно 21) Човек не користи за исхрану јестиве гљиве и месо дивљачи. a) Тачно b) Нетачно 22) Шуме могу бити листопадне, четинарске и мешовите. a) Тачно b) Нетачно 23) Светски дан шума обележава се сваке године 20. марта. a) Тачно b) Нетачно 24) Глиста и кртица се крију у земљи. a) Тачно b) Нетачно 25) У мешовитим шумама расте и листопадно и четинарско дрвеће. a) Тачно b) Нетачно 26) Постоје прописи којима се штите биљке и животиње у шуми. a) Тачно b) Нетачно 27) У листопадним шумама расту: храст, буква, јавор, бреза, јасен, кестен. a) Тачно b) Нетачно 28) Не постоје прописи којима се штите биљке и животиње у шуми. a) Тачно b) Нетачно 29) Гусенице губара нису штетне за шуме. a) Тачно b) Нетачно 30) Трава, јелен и вук чине један ланац исхране. a) Тачно b) Нетачно 31) Највише шума има у брдско-планинским пределима наше земље. a) Тачно b) Нетачно 32) Шуме нас штите од буке и ветра. a) Тачно b) Нетачно

ШУМЕ (утврђивање) - Учитељица Марина Ђурђевић

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?