1) Ile to jest lat ? 3 wieki a) 300 lat b) 100 lat c) 30 lat 2) Ile to jest lat ? 6 wieków  a) 6 lat b) 600 lat c) 60 lat 3) Powiedz, ile to wieków ? 100 lat a) 1 wiek b) 10 wieków c) 100 wieków 4) Powiedz ile to wieków ? 300 lat a) 30 wieków b) 3 wieki c) 300 wieków 5) Powiedz ile to wieków ? 900 lat a) 900 wieków b) 9 wieków c) 90 wieków 6) Uzupełnij zdania ... Od 101 r. do 200 r. trwał wiek ... a) II wiek b) III wiek c) I wiek 7) Uzupełnij zdania ... Od 201 r. do 300 r. trwał wiek ... a) IV wiek b) II wiek c) III wiek 8) Uzupełnij zdania ... Od 501 r. do 600 r. trwał wiek ... a) V wiek b) VI wiek c) IV wiek 9) Uzupełnij zdania ... Od 1801 r. do 1900 r. trwał wiek ... a) XIX b) XVIII c) XVII 10) Wiek VII trwał od ... a) 601 r. do 700 r. b) 501 r. do 600 r. c) 701 r. do 800 r. 11) Wiek V trwał od ... a) 501 r. do 600 r. b) 401 r. do 500 r. c) 301 r. do 400 r. 12) Wiek XIV trwał od ... a) 1201 r. do 1300 r. b) 1401 r. do 1500 r. c) 1301 r. do 1400 r. 13) Który mamy obecnie wiek ? a) XXI  b) XX c) XXII

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?