synapsa - wąska przestrzeń między komórką nerwową (jej aksonem) a inną komórką nerwową (dendrytem), komórką mięśniową lub budującą gruczoł, w której pobudzenie przekazywane jest za pomocą neuroprzekaźników, alzheimer - choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do otępienia i utraty pamięci, akson - inaczej neuryt lub włókno nerwowe; długa pojedyncza wypustka nerwowa przewodząca impuls nerwowy od ciała neuronu do innej komórkii, odruch bezwarunkowy - reakcja wrodzona , automatyczna, zachodzi poprzez pobudzenie odpowiednich receptorów, parkinson - postępujący proces zwyrodnienia komórek nerwowych leży u podstaw wielu chorób układu nerwowego, które prowadzą do obumierania neuronów, impuls - zjawisko elektryczne zachodzące na powierzchni komórki nerwowej i pełni podstawową rolę w przekazywaniu informacji w układzie nerwowym., odruch warunkowy - nabyta reakcja organizmu, nerw - pęczek aksonów lub dendrytów pochodzących od różnych neuronów, otoczony osłoną z tkanki łącznej, mózgowie - część centralnego układu nerwowego znajdująca się w czaszce; składa się z mózgu, móżdżku i rdzenia przedłużonego, dendryty - krótkie, rozgałęzione wypustki neuronu przewodzące impuls nerwowy od receptora do ciała komórki, a następnie do aksonu, neuron - komórka nerwowa, neuroprzekaźnik - substancja chemiczna zawarta w pęcherzykach synaptycznych wydzielana do wnętrza synapsy przez komórkę przekazującą impuls; powoduje pobudzenie komórki odbierającej impuls, układ współczulny - część układu autonomicznego odpowiadająca za mobilizację organizmu przez zwiększenie aktywności narządów (z wyjątkiem narządów układu pokarmowego),

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?