1) οργάνωνε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) παρακείμενος e) υπερσυντέλικος 2) έφτασε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) παρακείμενος e) υπερσυντέλικος 3) είχα ετοιμάσει a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) παρακείμενος e) υπερσυντέλικος 4) είπε a) αόριστος β' ενικό b) αόριστος β' πληθυντικό c) αόριστος α΄πληθυντικό d) αόριστος γ΄ενικό 5) θα ξεκινήσουμε a) μέλλοντας εξακολουθητικός b) μέλλοντας στιγμιαίος c) μέλλοντας συντελεσμένος 6) θα πάμε a) μέλλοντας συντελεσμένος b) μέλλοντας εξακολουθητικός c) μέλλοντας στιγμιαίος 7) θα πάρουμε a) μέλλοντας στιγμιαίος α΄πληθυντ. b) μέλλοντας στιγμιαίος γ' πληθυντ. c) μέλλοντας στιγμιαίος α΄ενικό 8) θα αποβιβαστούμε a) μέλλοντας στιγμιαίος b) μέλλοντας εξακολουθητικός c) μέλλοντας συντελεσμένος 9) θα έχουν ξεκουραστεί a) υπερσυντέλικος b) παρατατικός c) αόριστος d) παρακείμενος e) μέλλοντας συντελεσμένος 10) είχε απογοητευτεί a) παρατατικός b) παρακείμενος c) αόριστος d) μέλλοντας συντελεσμένος e) υπερσυντέλικος 11) επισκεφτήκαμε a) παρακείμενος b) αόριστος c) παρατατικός d) ενεστώτας e) υπερσυντέλικος 12) γνώριζα a) αόριστος b) ενεστώτας c) παρατατικός d) μέλλοντας εξακολουθητικός e) υπερσυντέλικος 13) έχουν ναυαγήσει a) παρατατικός b) παρακείμενος c) υπερσυντέλικος d) ενεστώτας e) μέλλοντας συντελεσμένος 14) θα επισκεφτείτε a) μέλλοντας συντελεσμένος b) μέλλοντας εξακολουθητικός c) μέλλοντας στιγμιαίος d) υπερσυντέλικος e) παρακείμενος 15) θα μαρτυρούν a) μέλλοντας εξακολουθητικός b) ενεστώτας c) μέλλοντας στιγμιαίος d) μέλλοντας συντελεσμένος e) παρακείμενος

Ποιος είναι ο χρόνος του ρήματος;

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?