1) Što je guji ostalo na tijelu? a) gujin rep b) gujina glava c) gujin jezik 2) Momak je naišao na a) mačku b) zmiju c) psa d) lava 3) S kim je živio momak? a) S bakom. b) S tetom. c) Sa svinjom. d) S majkom. 4) Zašto se snaha htjela vjenčati sa sinom? a) Zato što ga voli. b) Zato što se želi osloboditi kletve. c) Zato što je lijep. 5) Jedan od Domaćih zvao se a) Velik Tomica b) Malik Tintilinić c) knez Trpimir 6) Što je baka lovila na rijeli? a) Soma. b) Šarana. c) Smuđa. 7) Tko je Stribor? a) Šumski starješina. b) Šumski vladar. c) Šumski duh. 8) Tko je dao starici ideju da posjeti Stribora? a) Dora istražuje. b) Sin. c) Malik Tintilinić. 9) S kim se momak vjenča? a) Sa Striborom. b) S lavom. c) S gušterom. d) S milim djevojčetom. 10) Kakva je snaha bila prema baki? a) Ravnodušna. b) Dobra. c) Zla. 11) Koji likovi predstavljaju dobro? (Pazi, ima više točnih odgovora.) a) Starica. b) Sin. c) Snaha. d) Domaći. e) Stribor.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?