κινδυνεύων - onaj koji je u opasnosti, κινδυνεύσων - onaj koji će biti u opasnosti, κινδυνεύσας - onaj koji je bio u opasnosti, λαμβάνων - uzimajući, λαβών - uzevši, βουλόμενος - želeći, βουλησόμενος - onaj koji će željeti, ὁρῶν - gledajući, ἰδών - pogledavši, νοῶν - opažajući, νοήσων - onaj koji će opažati, νοήσας - opazivši,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?