1) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) σηκώνω b) σηκόνω c) σηκώνο 2) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) παιδή b) παιδύ c) παιδί 3) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) μαζέβω b) μαζεύω c) μαζεύο 4) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) παγωτό b) παγωτώ 5) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) των μαθητόν b) τον μαθητών c) των μαθητών 6) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) της κότας b) τις κότας 7) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) της κότες b) τις κότες 8) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) αγαπάω b) αγαπάο 9) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) μαίνω b) μένο c) μένω 10) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) κατεβένω b) κατεβαίνω 11) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) οι δρόμοι b) η δρόμοι c) οι δρόμι 12) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) πλαίνω b) πλένω 13) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) λερώνω b) λερόνω 14) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) μυστικώ b) μυστικό 15) Διάλεξε την σωστή ορθογραφία a) καρπούζυ b) καρπούζη c) καρπούζι

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?