1) Колко са четните числа от 97 до 207? a) 56 b) 55 c) 54 2) Колко минути трябва да иззвадим от 120 секунди, за да получим 1 минута? a) 1 b) 60 c) 120 3) За колко трицифрени числа е изпълнено следното: След зачеркване на цифрата на стотиците се получава число, по-малко от 10? a) 80 b) 81 c) 40 4) Учениците от един клас са 28. Те били строени в редици по 4 деца. Питър преброил, че пред себе си има три редици. КОлко деца има в редиците зад Питър? (Питър е също дете отт този клас) a) 20 b) 16 c) 12 5) Лента е дълга 1 м. Колко пъти тя е по-дълга от лента дълга 50 мм? a) 20 b) 2 c) 200 6) Само с цифрите 2, 0, 1 и 9 запишете всички възможни трицифрени числа с различни цифри. Колко са тези числа? a) 9 b) 18 c) 27 7) Днес е събота. Започваме да броим от утре. Кой ден от седмицата ще е след като изминат 69 дни? a) събота b) четвъртък c) вторник 8) Колко е сборът на целите числа от 3 до 39 , които могат да се представят като произведение на два различни множителя, п о-малкият от които е 4? a) 140 b) 180 c) 146 9) Милена, Анелия и Виктория релишили общо 180 задачи. Милена решила два пъти повече задачи от Виктория. Виктория решила три пъти повече задачи от Анелия. Колко задачи е решила Милена? a) 54 b) 108 c) 18 10) Намислих едно число. Намалих го с третинката на 105 и получих половинката на 378. Кое число съм намислил? a) 35 b) 224 c) 169 11) Ако а@в = (а-в) . в, то (5@3)@4 е: a) 8 b) 6 c) 10 12) Колко са нечетните двуцифрени числа, които се делят на 9? a) 5 b) 4 c) 9 13) Пърленки се пекат на голям тиган. Едновременно могат да се пекат най-много 5 пърленки. Всяка страна от пърленката се изпича за 6 минути, Колко най-малко минути ще отнеме да се изпекат 29 пърленки? a) 180 b) 72 c) 36

Математическа мозайка

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?