ANALITYK RUCHU NA STRONACH INTERNETOWYCH - Gromadzi i analizuje dane o ruchu na stronach WWW, np. sprawdza jak szybko ładuje się strona i czy łatwo ją znaleźć w przeglądarce., ARBORYSTA - Wykonuje prace związane z leczeniem i pielęgnowaniem drzew i krzewów., AUDYTOR ŚRODOWISKOWY - Sprawdza, czy firmy i instytucje działają by jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu i czy spełniają obowiązujące normy i wytyczne dotyczące ochrony środowiska. , BARISTA - Przyrządza dla klientów kawiarni różne rodzaje napojów kawowych., BIOTECHNOLOG - Pozyskuje różne substancje z roślin, zwierząt, bakterii czy grzybów, bada je w laboratorium i próbuje poprzez eksperymenty znaleźć dla nich praktyczne zastosowanie., COOL HUNTER - Przeprowadza badania rynku, żeby przewidzieć, co wkrótce stanie się modne., COPYWRITER - Tworzy teksty i slogany reklamowe, aby przykuwały uwagę odbiorców., ETYCZNY HAKER - Sprawdza, w jakim stopniu systemy komputerowe i bazy danych są zabezpieczone przed atakami hakerów., FIZJOTERAPEUTA - Pomaga ludziom chorym, po wypadkach, z wadami wrodzonymi dojść do sprawności fizycznej i ruchowej, stosując masaże, ćwiczenia i różnorodne zabiegi., GEMMOLOG - Identyfikuje surowe oraz oszlifowane kamienie szlachetne i jubilerskie oraz określa ich wartość, w zależności od ich charakterystyk, np. rodzaju, masy, barwy. , GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ - Pracuje w kopalni, wydobywa węgiel, miedź, rudy żelaza, sól lub inne surowce mineralne. , GROOMER - Pielęgnuje sierść zwierząt domowych (kotów, psów, itp.)., INŻYNIER BUDOWNICTWA - Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących., LABORANT CHEMICZNY - Wykonuje analizy jakościowe i ilościowe, badania chemiczne i biochemiczne oraz pobiera i przygotowuje próbki laboratoryjne., LEKARZ CHORÓB ZAKAŹNYCH - Leczy chorych, którzy zgłaszają się do poradni albo szpitala z objawami świadczącymi o zakażeniu jakimś mikrobem (bakterią, wirusem, grzybem) lub pasożytem., LUDWISARZ - Wykonuje odlewy przedmiotów z brązu, spiżu i mosiądzu, korzystając z różnego rodzaju pieców i tygli. , MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - Kupuje i sprzedaje papiery wartościowe na giełdzie w imieniu swoich klientów, żeby w ten sposób zarabiać dla nich pieniądze. , MENEDŻER WIELOKULTUROWOŚCI - Pomaga firmom, które zatrudniają pracowników z różnych krajów, o różnej kulturze i religii, w wypracowaniu satysfakcjonującego wszystkich modelu działania., MERCHANDISER - Rozkłada towary na regałach, stojakach, ekspozytorach i witrynach w sklepie, dbając o ich estetyczną i przyciągającą uwagę klientów ekspozycję, NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. , OPERATOR DRUKAREK 3D - Obsługuje drukarki trójwymiarowych przedmiotów., OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ - Obsługuje maszyny ustawione w zaprogramowanej kolejności tak, by wykonywały kolejne etapy produkcji, np. składały z części samochody, wytwarzały i pakowały ciastka itp., EDUKATOR ZDROWIA - Wspiera lekarzy w wyjaśnianiu pacjentom, jak mają dbać o swoje zdrowie., OPERATOR ŻURAWIA WIEŻOWEGO - Obsługuje i konserwuje bardzo wysokie dźwigi, mogące podnosić ciężary o masie do 80 ton nawet na wysokość 110 metrów., OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - Pomaga seniorom w wykonywaniu czynności, które sprawiają im trudność, albo których nie mogą już sami wykonywać, takich jak zakupy, czy przygotowywanie posiłków., PARKIECIARZ - Wykonuje posadzki spoinowe z wykorzystaniem różnych rodzajów drewna oraz innych materiałów naturalnych i drewnopodobnych., DATA SCIENTIST - Odkrywa niewidoczne na pierwszy rzut oka zależności w ogromnych zbiorach danych., PIROTECHNIK - Opracowuje, przygotowuje i realizuje pokazy (widowiska) sztucznych ogni na świeżym powietrzu; pracuje przy tworzeniu efektów specjalnych, np. w filmach., SZKUTNIK  - Pracuje przy produkcji i remontach jednostek pływających, wykonuje i montuje główne elementy drewniane w statkach, jachtach oraz łodziach., ŚLUSARZ - Naprawia i konserwuje zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?